20-21ж лицей кластары

Класс –комплект саны – 2 класс

Қазақ тілінде білім алады – 2 класс – комплект

Орыс тілінде білім алады – 0 класс –комплект

Жалпы оқушы саны – 56

Оның ішінде, ерекше білім беруді қажет ететін – 1

Үйден білім алатын – 0

Бірінші ауысымда – 28 , екінші ауысымда – 28