Негізгі орта мектеп

Класс –комплект саны – 16 класс

Қазақ тілінде білім алады – 12 класс – комплект

Орыс тілінде білім алады – 4 класс –комплект

Жалпы оқушы саны – 442

Оның ішінде, ерекше білім беруді қажет ететін – 3

Үйден білім алатын – 0

Бірінші ауысымда -227 , екінші ауысымда – 215